Dịch vụ đào tạo kế toán

Khoá học kế toán công ty dịch vụ đào tạo Người mới bắt đầu

 

Khoá học kế toán công ty dịch vụ đào tạo | Người mới bắt đầu làm kế toán cho công ty Đào tạo (như trường tư thục mầm non, Trường tiểu học, trung học…) cần hiểu rõ công việc của kế toán Đào tạo  cần những gì.

Với những bạn mới bắt đầu thì quy trình học sẽ chia làm hai  phần để đến với mục đích cuối cùng là lập được báo cáo tài chính, phân tích rõ các chỉ tiêu cần làm trên BCTC của công ty Đào tạo – cùng Kế toán Việt Hưng trải nghiệm khoá học kinh nghiệm hiệu quả ngay hôm nay.

Học kế toán công ty dịch vụ đào tạo

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO BẮT ĐẦU TỪ SỐ 0

Phần 1: Nguyên lý kế toán dành cho công ty Dịch vụ đào tạo

 • Tổng quan về nguồn vốn và tài sản trong đơn vị đào tạo.
 • 4 Nguyên tắc cần nhớ khi hạch toán trong doanh nghiệp
 • 4 Tính chất cần ghi nhớ trong hạch toán trong kế toán
 • Hạch toán chi phí cho lĩnh vực đào tạo
 • Hạch toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
 • Hạch toán công cụ trong Đào tạo trưởng hợp nhập kho và không qua kho.
 • Hạch toán tài sản cố định
 • Các vấn đề vê các chi phí sữa chữa trong Đào tạo .
 • Cách hạch toán doanh thu dịch vụ Đào tạo
 • Các bút toán kết chuyển

Phần 2: Nội dung thực hành khóa học tổng hợp cho công ty Dịch vụ đào tạo

1. Hồ sơ, chứng từ lưu ý cho Đào tạo khi quyết toán gồm những gì?

 • Hồ sơ lưu trú , hóa đơn, bảng kê, chứng từ thanh toán
 • Hóa đơn mua công cụ, TSCĐ cần phải có biên bản bàn giao đi kèm
 • Hồ sơ sửa chữa Đào tạo : Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, Biên bản nghiệm thu và hoàn thành công việc, Hóa đơn, chứng từ thanh toán.
 • Hồ sơ hóa đơn các chứng từ dịch vụ đi kèm
 • Hồ sơ lương và BHXH , hợp đồng lao động đi kèm của loại hình này
 • Báo cáo tài chính, các báo cáo khác liên quan
 • Sổ sách kế toán
 • Tờ khai thuế và các chứng từ nộp thuế

2. Các bước hướng dẫn học viên học khóa học kế toán công ty dịch vụ đào tạo cho người mới bắt đầu

 • Cài đặt phần mềm kế toán theo yêu cầu của học viên, chủ yếu sử dụng phần mềm kế toán Mi sa.
 • Hướng dẫn học viên các công tác ban đầu khi sử dụng phần mềm kế toán.
 • Hướng dẫn các bước khai báo ban đầu về số dư, mối quan hệ các báo cáo liên quan báo cáo chi tiết số dư so với Báo cáo tài chính năm cũ
 • Tiến hành sắp xếp phân tích bộ chứng từ trong năm cùng học viên
 • Hướng dẫn cách hạch toán riêng từng loại chứng từ liên quan đến công ty Đào tạo chú ý

+ Đối với công cụ dụng cụ mua nhiều cần đưa vào đâu

+ Đối với những công cụ dụng cụ mua về sử dụng ngay , phân bổ, trích chi phí

+ Đối với TSCĐ Dùng cho các bộ phận trong Đào tạo  thì kế toán cần biết trích khấu hao bổ sao cho hợp lý.

 • Cách hạch toán các chứng từ chi phí liên quan đến các bộ phận trong Đào tạo
 • Cách hạch toán tiền lương, thuế TNCN trong doanh nghiệp Đào tạo
 • Hướng dẫn tính giá thành dịch vụ Đào tạo
 • So sánh doanh thu / giá vốn của từng lớp học theo khối để phục vụ cho cả quản lý nội bộ.
 • Đối chiếu công nợ phải thu , công nợ phải trả, tồn kho .

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC SAU KHOÁ HỌC KẾ TOÁN CÔNG TY DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

 • Bạn sẽ thực sự hiểu rõ được công việc của kế toán Đào tạo 
 • Lập thành thạo BCTC cho công ty Đào tạo
 • Hiểu rõ hồ sơ sổ sách của Đào tạo cần những gì để khi bàn giao hồ sơ với kế toán cũ hay khi hoàn thành công việc được giao một cách tốt nhất
 • Hoàn thiện sổ sách cho doanh nghiệp loại hình này nhanh và chính xác nhất.
 • Thành thạo phần mềm kế toán
 • Vững vàng khi quyết toán với cơ quan thuế.